Teknisk møte

Teknisk møte blir torsdag klokken 21.30 på NM-hotellet. Informasjon om rommet kommer. Vi forutsetter at alle lagledere har levert all informasjon om laget og lisenser elektronisk via dette nettstedet så vi slipper å bruke tid på det.

Dommermøtet blir samme sted klokken 22.30